อนุทิน 134607 - เพชรน้ำหนึ่ง

_เตรียมการ...ประชุม....บ่ายนี้....

_สนง.เกษตรอำเภอ...เป็นเจ้าภาพหลัก...

_ในฐานะผู้รับผิดชอบ....ได้เตรียมการนำเสนอข้อมูลต่างๆแล้ว...

_หนังสือเชิญประชุมก็ส่งแล้ว(เมื่อวาน)กระชั้นชิดไปหน่อยตามระบบ...ราชการ...คงไม่ว่ากัน..

_วันนี้....วันดี....วันข้าราชการพลเรือน.....

_หวังว่า...คณะข้าราชการพลเรือนทั้งหลาย...จะช่วยกันปฏิบัติราชการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย....นะ....จ๊ะ....

_สู้ๆ.....เขาบอกเอาไว้.....สู้ๆ...สั้นๆได้ใจความ...ดี...

เขียน 01 Apr 2014 @ 08:38 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

Confirm and Concept สู้ สู้ ครับ ;)…

เขียนเมื่อ 

วันข้าราชการพลเรือน …. แต่ข้าราชการพลเรือนมะเดื่อ…..ซำบาย ๆ