อนุทิน 134451 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๕๓๑ |

"Bloom's Revised Taxonomy"

ที่มา : http://morethanenglish.edublogs.org/for-teachers/blooms-revised-taxonomy

 

Bloom's Revised Taxmonomy เป็นทฤษฎีการจัดขั้นการเรียนรู้ของเด็กที่เรียกว่า "พุทธิิพิสัย" ใหม่

เริ่มจาก จำ - เข้าใจ - นำไปใช้ - วิเคราะห์ - ประเมินค่า - ความคิดสร้างสรรค์

เขียน 22 Mar 2014 @ 00:28 () แก้ไข 22 Mar 2014 @ 00:46, ()


ความเห็น (0)