อนุทิน 134147 - บุษยมาศ

๓ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ได้รับการติดต่อทาง โทรศัพท์จาก มรภ.นครปฐม ต้องการให้ไปเป็นวิทยากรให้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของ พนักงาน

          มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

       - วันนี้สัมภาษณ์พนักงานราชการทั้งวัน ภาคเช้า ๑๙ ราย (๒ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ + โรงเรียนสาธิต)

(บ่าย) - สัมภาษณ์พนักงานราชการ ๑๒ ราย (๒ หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยประกันคุณภาพ + สำนักวิทยบริการ ฯ)

        - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๐ แฟ้ม

เขียน 03 Mar 2014 @ 12:49 () แก้ไข 03 Mar 2014 @ 16:20, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมครับ ความสุขที่ได้ทำเพื่อสังคมประเทศชาติ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ prayat…