อนุทิน 133763 - จิตศิริน

  ติดต่อ

องค์ความรู้เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ 

แต่ทัศนตคิคือสิ่งที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้

 

(แนวคิดจาก รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)