อนุทิน #1337

  ติดต่อ

 

"การพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้องมีรูปแบบการบูรณาการ รวมถึงมีองค์กรอิสระที่มีอำนาจเต็ม ในการตัดสินใจ ปฏิบัติการ ในพื้นที่"

หมอสุภัทร ฮาสุพรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ

๒๑ เมษายน ๕๑

๑๒.๑๐ น.

--------------------------

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)