อนุทิน 133550 - prayat duangmala

  ติดต่อ

 

 

 

 

 

มค. ๕๗ เข้าพลูกเสือสามัญและสำรองที่โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 

 เวลา ๐๘.๕๘ น. พิธีกรวิทยากรหลัก ได้นัดหมายลูกเสือกองผสม ๒ โรงเรียนเข้าพิธีการเปิดกองลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านสะอาดฯ

 เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ 

 เวลา ๐๙.๔๕ น. เริ่มลอดซุ้มเพื่อเดินทางไกลตามแผนที่ ที่วางไว้ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ลูกเสือเดินทางไกลครั้งนี้ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร 

เวลา ๑๑.๕๐ น. ประมาณ ถึงค่ายลูกเสือ ลูกเสือพักรับประทานอาหาร ผมไม่ได้ร่วมต้องเดินทางเข้ารับการอบรมการเลือกตั้ง บ่ายโมง

เวลา ๑๓.๑๕ น. ลูกเสือเข้าฐานผจญภัยตามที่ผู้กำกับวางไว้

เวลา ๑๘.๕๖ น. วิทยากรเล่นรอบกองไฟ เตรียมลูกเสือกองผสม นัดเตรียมความพร้อมในการเปิดเล่นรอบกองไฟ 

เวลา ๑๙.๒๐ น. เปิดเล่นรอบกองไฟ วิทยากรมีความสามารถนำลูกเสือทั้งสองโรงด้วยความเรียบร้อยและสนุก

เวลา ๒๑.๓๖ น. ปิดการเล่นรอบกองไฟ ร้องเพลงลาวดวงเดือน สวดมนต์ไหว้พระ สามัคคีชุมนุม นัดหมาย การออกกำลังกาย เช้า ๓๑ มค. ๕๗ 

 

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

จำได้ว่าผมชอบกิจกรรมรอบกองไฟครับครู..

ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเล่นรอบกองไฟ ชุมชนจะให้ความสำคัญพอสมควรและเข้าร่วมด้วยดีเสมอมา ชอบเหมือนกันครับ