อนุทิน 133514 - วรารัตน์

เวลาทำบันทึกน้ำเข้า-น้ำออก. พบปัญหาทิ้งตลอดโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุมีญาติเฝ้าในห้องพิเศษ. จึงทำแบบบันทึกให้ญาติช่วยลงจำนวนช่วยลดปัญหา ดังกล่าว. จึงวางระบบเมื่อผู้ป่วยเริ่มเข้าอยู่รักษาในผู้ป่วยที่ต้องบันทึกในห้องพิเศษ-พิเศษรวม  ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการดูแลเป็นอย่างดีหากเราเห็นความสำคัญและให้คำแนะนำอย่างถูกต้องและครบถ้วน

เขียน 29 Jan 2014 @ 23:08 ()


ความเห็น (2)

การบันทึกน้ำเข้า ออกจากร่างกายผู้ป่วย ถ้าทำเองได้จะสะดวกทั้งผู้ป่วยและญาติ แต่เราควรประเมินด้วยว่า เขาพร้อมจะทำไหม ถ้าไม่พร้อมบุคลากรเราควรช่วยทำค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะพี่แก้ว ญาติที่เฝ้ามีความพร้อมมากค่ะอยู่ที่เราที่ไม่ให้คำแนะนำให้ครบถ้วน