อนุทิน 133319 - ช่อบุปผา

 

ความรักและภักดี ที่มีต่อชาติ : มั่นคงตลอดกาล
ความรักและภักดี ที่มีต่อรัฐบาล : ความยาวนานขึ้นกับว่า ควรค่าเพียงใด

เขียน 20 Jan 2014 @ 15:40 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงทศพิธราชธรรมเรายังคงรักเสมอ..ชาติก็อยู่ได้ รัฐบาลขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ และนโบายที่ทำเพื่อชาติ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ Wasawat Deemarn คุณ เพชรน้ำหนึ่ง อาจารย์ บุษยมาศ อาจารย์ ดร. พจนา แย้มนัยนา อาจารย์ ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ และอาจารย์ prayat duangmala ที่ให้ดอกไม้ค่ะ

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสามสิ่งที่เรามั่นคงจงรักและภักดี และจะอยู่คู่คนไทยตลอดไป แต่สำหรับรัฐบาลนั้น แต่ละรัฐบาลอยู่กับเราในช่วงลั้น ๆ ไม่กี่ปี เดี๋ยวมา เดี๋ยวไป รํฐบาลใดมาเพื่อทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง จงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว เชิดชูและจรรโลงศาสนา เราก็อยากให้เขาอยู่นาน ๆ ถ้าไม่ใช่ เราก็อยากหาทีมที่ใช่ ไม่ผูกพันเป็นเรื่องเดียวกันกับชาติ

ขอบคุณท่านอาจารย์ prayat duangmala ที่เติมเต็มให้เสมอค่ะ·

เมื่อมีโอกาสไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านใกล้ ๆ กันหลาย ๆ แห่งแล้ว เกิดความรู้สึกใจหายอยู่ลึก ๆ ประโยค what… if, what…if วิ่งวนอยู่ในสมองและหัวใจทุกครา รุ็สึกภาคภูมิใจประเทศไทยมาก ที่เราเจริญรุ่งเรือง ดีกว่าเขามากมาย รู้สึกจงรักภักดี ชื่นชมพระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ รวมทั้งบรรพบุรุษของเรา ที่รักษาประเทศไทยไว้ให้พวกเราอยู่ทุกวันนี้

ขณะนี้รู้สึกใจหาย… เรากำลังทำร้ายกัน ฆ่ากันทั้งที่ไม่รู้จักกัน คนเหล่านี้สักวันหนึ่งก่อนตาย เขาต้องทุกข์ทรมานสำนึกบาปที่ตนทำไว้อย่างแน่นอน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณ”พี่หนาน” และอาจารย์ คุณมะเดื่อที่ให้ดอกไม้ค่ะ