อนุทิน 133209 - ยูมิ

ยูมิ

ศาสนา  คือวิชชา  พาเปลื้องทุกข์

สอนให้ปลุก  สติมา  ปัญญาใส

ปฏิบัติ  ศีลธรรมดี  มีวินัย

ห่างพ้นภัย  ใจพบสุข  ทุกวี่วัน

เขียน 15 Jan 2014 @ 09:37 ()


ความเห็น (0)