อนุทิน 133209 - ยูมิ

  ติดต่อ

ศาสนา  คือวิชชา  พาเปลื้องทุกข์

สอนให้ปลุก  สติมา  ปัญญาใส

ปฏิบัติ  ศีลธรรมดี  มีวินัย

ห่างพ้นภัย  ใจพบสุข  ทุกวี่วัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)