อนุทิน 132737 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"

๒๖/๑๒/๒๕๕๖

อนุทิน ๑๐๗.

ค่าวพุทธศาสนสุภาษิต

หินชจฺโจปิ เจ โหติ อุฏฺฐาตา ธิติมา นโร อาจารสีลสมฺปนฺโน นิเส อคฺคีว ภาสติ :   คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียร มีปัญญาประกอบด้วยอาจาระ และ ศีล ก็รุ่งเรืองได้ เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืดก็สว่างไสว

 

เขาว่าคนนั้น        ถึงมันยากจ๋น       ลำบากลำบน       เป๋นคนอยู่ถ้ำ

อยู่ก๋างโต้งนา      หาเจ๊ากิ๋นค่ำ        ค้นหาเศษคำ        ขยะ

อยู่ใต้สะพาน       แป๋งบ้านเพิงป๊ะ     มานะอยู่ด้วย       ความดี

ขยันยิ่งแล้ว         หลายแนววิถี        ฮักษาศีลดี           ชีวีก่อก้าว

สูงสู่จุดหมาย       ด้วยก๋ารไต่ต้าว     ไปในหนตาง       ตี้ดี

เกิดรุ่งเรืองได้       ก๋ายใจ๋สุขขี          ดั่งไฟตี่มี            แสงสีแผ่กว้าง

เดือนมืดป๋านไหน  ใกล้ไกล๋บ่ออ้าง      ค่ำมืดเตวตาง    ได้แต๊

สัตว์ร้ายก่อกลั๋ว     หั๋วใจ๋ฮยอมแป๊     ฮย้อนว่าต๋ามไต้   ไฟมา

สู้หมั่นกั๋นเต๊อะ      ถึงเซอะพ่องหนา  ศีลธรรมนำปา       ฮักษาหื้อได้ ๆ

  

เขียน 26 Dec 2013 @ 08:11 () แก้ไข 29 Dec 2013 @ 11:16, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครู อาจารย์ สมาชิกในบ้านโกทูโนว์ที่ให้ดอกไม้ทุกท่านมากครับ