อนุทิน 132415 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

(ครึ่งเช้า)

- เซ็นผ่านงานให้น้อง ๆ จำนวน ๑๗ แฟ้ม

- วันนี้แก้ปัญหาของอาจารย์ในสาขาเกี่ยวกับการสอบติดสำรองแต่ยังไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พบปัญหา คือ

   ผู้บริหารมอบอำนาจให้คณบดีบริหารจัดการเรื่องอัตรากำลังเอง จึงทำให้เกิดปัญหา ไม่ทำความกระจ่างชัดให้กับอาจารย์ภายในสาขา

   นี่คือ ผลเสียของการกระจายอำนาจ

- ชี้แจงกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา + อาจารย์ประจำตามสัญญา ได้รับทราบ

   ข้อมูลในเบื่องต้นว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร?

(ช่วงบ่าย)

- เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ตัวชี้วัด สมศ. รอบ ๔ กับสำนักงานประกันมาตรฐานฯ

เขียน 12 Dec 2013 @ 12:09 () แก้ไข 12 Dec 2013 @ 21:38, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ท่าน ผอ.มีรอบสี่ด้วยหรือ.. ตัวชี้วัดมีกี่ตัวครับ..

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้วิพากษ์ กันค่ะ มี ๒๐ ตัว แต่ยังไม่แน่นอน เพราะซ้ำกับ สกอ. ค่ะ :):)