อนุทิน #132147

1 ธันวาคม 2556

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่ง..ในประเทศไทยมีภาวะวิกฤติ ผ่านไปให้ได้

ขอให้ชาวไทย..ผ่านพ้นวิกฤติ 

ด้วยเทอญ..

เขียน:

ความเห็น (0)