อนุทิน 132016 - ไอดิน

  ติดต่อ

สิ่งดีๆ อะไรก็ตาม ให้เริ่มทำจากตัวเอง ส่งต่อไปยังผู้อื่น

สิ่งไม่ดี อะไรก็ตาม ให้มันจบแค่ตัวเอง ไม่ส่งต่อไปยังผู้อื่น

ทำในแบบของเรา ตามสมดุลตัวเรา ตั้งใจ เราจะทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ 

 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

การทำดีมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นสิ่งที่ดีงามครับ ;)…