อนุทิน 131208 - นาย เอกราช แก้วเขียว

ความสุข 3 อย่าง

กัลยาณมิตรในที่ทำงาน สำหรับผมแล้ว เป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน เพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันเป็น 10 ปีขึ้นไป หรือ ทำตลอดชีวิต เราจะทำอย่างไร ถึงจะมีความสุขและสนุกกับการทำงาน หากเพื่อนในที่ทำงานไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรกับเราไปทุกคน ไปทุกคน  สิ่งแรกคือ การสร้างความสุขด้วยตนเอง โดยการเลือกทำงานที่ตนเองสนใจ หรือ ชอบ และ ถนัด จะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข ต่อมา เมื่อต้องประสานงาน และเกี่ยวข้องในการทำงานกับบุคคลอื่น ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว รู้จักเงียบบ้าง  (มีเรื่องเล่าว่า) ครั้งหนึ่ง มีผู้ตรวจการมาเยี่ยมโรงเรียนแห่งหนึ่ง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรายงานข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน และรายงานข้อมูล ระยะทางการเดินทาง จากจังหวัดเดินทางมาที่โรงเรียนว่ามีระยะทาง 86 กิโลเมตร ทันใดนั้นมีคุณครูท่านหนึ่งยกมือขึ้นพูด "ท่านครับ ระยะทางจริง ๆ จากจังหวัด มาที่โรงเรียนเรา 84 กิโลเมตร ไม่ใช่ 86 กิโลเมตร " ทำเอาเงียบไปทั้งห้อง หลังจากผู้ตรวจกลับแล้ว ผอ.โรงเรียนท่านนั้นพูดขึ้นมาว่า อยู่กับมาเป็น 10 ปี (โลสองโล กูพูดผิดไป ก็ให้กูไม่ได้) ต้องพูดเป็นภาษาใต้ ถึงจะได้เห็นภาพ การมีไมตรีต่อกัน จริงใจ และ ช่วยเหลือกัน จะช่วยให้ที่ทำงานน่าอยู่ คนทำงานมีความสุข และเดี๋ยวนี้ต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมนานาชาติด้วย เพราะหลายหน่วยงานมีชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน ในที่สุด เมื่อเรามีความสุข งานที่เราส่งมอบก็ส่งมอบด้วยความสุข งานก็ออกไปดี เรียกว่า สุข 3 คือตัวเรามีความสุข เพื่อนร่วมงานมีความสุข และ ผู้มารับบริการก็เกิดความสุข

เขียน 01 Nov 2013 @ 10:46 ()


ความเห็น (0)