อนุทิน 131174 - นาย เอกราช แก้วเขียว

การจัดทำประวัติตนเอง สำหรับ พนักงานสายปฏิบัติการ หรือ ฝ่ายสนับสนุนการสอน หรือ บุคคลทั่วไป มักจะไม่ค่อยทำได้ทำประวัติย่อของตนเองไว้ เพราะโอกาสที่จะที่ใช้มีน้อย แต่ก็ทำไว้ก็ดีน่ะครับ เผื่อจะได้จะเมื่อถึงเวลา และ ควรทำ ฉบับภาษาอังกฤษไว้ด้วยครับ

ตัวอย่าง   ประวัติและผลงาน

1.ตำแหน่งปัจจุบัน...............

2.หน่วยงาน.....................

3.ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขา  ............................  มหาวิทยาลัย..................... ประเทศ ............... 

                      ปริญญาโท  สาขา  ............................  มหาวิทยาลัย..................... ประเทศ ............... 

                      ปริญญาเอก สาขา  ............................  มหาวิทยาลัย..................... ประเทศ ............... 

                      อื่น ๆ ........................................... 

4.ประวัติการทำงาน

                     ตำแหน่ง ........................ หน่วยงาน ......................พ.ศ. ................................

                     ตำแหน่ง ........................ หน่วยงาน ......................พ.ศ. ................................

5.ผลงานด้านการศึกษาและการวิจัย ............................

6.ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ เอกสารวิชาการ /บทความทางวิชาการ ......................

7.ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการทางสถานีโทรทัศน์ /วิทยุ /สื่อออนไลน์ ......................

8.ประสบการณ์การฝึกอบรม หรือ ศึกษาดูงาน ..............................................

9.ภาระงานความรับผิดชอบในปัจจุบัน และ ความชำนาญ ...................................

10.ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ..................................................................

และควรอับเดททุกปีครับ เพื่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ได้ทันที่ที่ต้องการ

เขียน 31 Oct 2013 @ 10:32 ()


ความเห็น (0)