อนุทิน 131117 - GD

GD

วรรคทองจากพระคริสต์ สาธุคุณ เดสมอนต์ ตูตู้ แห่งอาฟริกา

     หลักคิด ----เราจะเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ได้ ก็ต่อเมื่อเรายอมรับว่า เรานั้นเกาะเกี่ยวสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมกับคนหรือมนุษย์คนอื่นๆ

      สาธุคุณ เดสมอนต์ ตูตู้ (ชาวอาฟริกา) เคยกล่าวไว้ว่า "ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ได้ ก็เพราะว่าท่านก็เป็นมนุษย์ ดังนั้น ถ้าข้าพเจ้าทำลายความเป็นมนุษย์ของท่าน ข้าพเจ้าก็ลดทอนความเป็นมนุษย์ของข้าพเจ้าลงด้วย

      ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความผสานกลมเกลียวกันเข้าไว้ จากการบั่นทอนทำลายอย่างต่อเนื่องของความเจ็บแค้น ความโกรธ และความปรารถนาที่จะแก้แค้น" 

 

อ้างใน หลักรัฐศาสตร์ว่าด้วยความยุติธรรม โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ มติชนออนไลน์ 30ตค. 2556

เขียน 30 Oct 2013 @ 09:30 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดจริงๆครับ