อนุทิน 131097 - นาย เอกราช แก้วเขียว

วิธีการทำงานเชิงรุก

1.สนใจใส่ใจ มองให้เห็นทุกแง่มุมในงานที่เรารับผิดชอบ ก่อน จึงค่อยกำหนดเป็นแผนการทำงาน รายเดือน รายวัน 

2.จัดประชุมหรือทบทวนการทำงานเป็นประจำ

3.เชื่อมโยงงานของตนกับ แผนงานรายปี แผน 3 ปี หรือ แผนงานระยะยาวขององค์กรให้ได้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนตนเอง หน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์

4.หมั่นตรวจสอบค้นหาอุปสรรค หรือ แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาปปรับปรุงหน่วยงาน ทำได้ 4 ข้อนี้ก็ใช้ได้แล้วครับ

เขียน 29 Oct 2013 @ 15:24 ()


ความเห็น (0)