อนุทิน 131018 - ยูมิ

  ติดต่อ

อันคนเรา  เมื่อหนาวลม  ต้องห่มผ้า

หากหนาวฟ้า  ข้าต้องพึ่ง  ผิงไฟหนา

หนาวสิ่งใด ให้แอบอิง  พิงเงินตรา

หนาวใจข้า  เข้าหาธรรม  จึงจำเริญ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)