อนุทิน #130962

กราบส่งเสด็จพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ประเสริฐ และงดงามพระองค์นี้ด้วยเทอญ

เขียน:

ความเห็น (1)

ขอน้อมนำแนวพระดำรัสมาปฏิบัติ เพื่อความสงบสุขที่่ยั่งยืน