อนุทิน 130709 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๒๒๘ |

"กิเลส ๑๐"

กิเลส (Defilement) สภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง
กิเลส ๑๐ หรือ กิเลสวัตถุ

สิ่งก่อความเศร้าหมอง ประกอบด้วย

  • โลภะ (ความอยากได้)
  • โทสะ (ความคิด) ประทุษร้าย
  • โมหะ (ความหลง, ความไม่รู้, ความเขลา)
  • มานะ (ความถือตัว)
  • ทิฏฐิ (ความเห็นผิด)
  • ความลังเลสงสัย, ความเคลือบแคลง
  • ความหดหู่, ความท้อแท้ถดถอย
  • ความฟุ้งซ่าน
  • ความไม่ละอายต่อความชั่ว
  • ความไม่เกรงกลัวต่อความชั่ว

(พระพรหมคุณาภรณ์.  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.)

เขียน 17 Oct 2013 @ 23:51 ()


ความเห็น (0)