อนุทิน 130706 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๒๒๖ |

"..."

คนเราทำชั่วด้วยตนเอง
สร้างมลทินความมัวหมองด้วยตนเอง
เว้นการทำชั่วด้วยตนเอง
ทำตัวให้บริสุทธิ์ด้วยตนเอง
ไม่มีใครจะมาำทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ขึ้นได้

(ธรรมบท ทางหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์)

เขียน 17 Oct 2013 @ 23:19 () แก้ไข 17 Oct 2013 @ 23:22, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ…นะครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

สาธุครับพี่หนาน ;)…