อนุทิน 130591 - อ.นุ

อ.นุ

"โลงศพของอาตมา.. ก็คือความดี ที่ทำไว้ในโลก ด้วยการเผยแผ่พระธรรม
ป่าช้าสำหรับอาตมา.. ก็คือบรรดาประโยชน์ และคุณทั้งหลาย
ที่ทำไว้ในโลก เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์
และขอให้ชักชวนให้ท่านทั้งหลาย ถือหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันนี้..."

อาจารย์พุทธทาสภิกขุ

เขียน 14 Oct 2013 @ 14:26 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทำดี พูดดี วาจาดี มองสิ่งที่ดี เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่เห็นแก่ตัว ใจกว้างให้อภัย

เขียนเมื่อ 

สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ