อนุทิน 130529 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๑๙๓ |

"๑ หมู่แล้ว"

กลางวันที่ผ่านมา ส่งเกรดได้ ๑ หมู่เรียนแล้ว
ซึ่งเร็วกว่าทุก ๆ ภาคเรียนที่ผ่านมา

อาจจะเป็นเพราะต้องนั่งรอเด็ก ๆ เอกเทศ
ทำงานอยู่หน้าห้องด้วย

อยู่ภายในห้องทำงานก็พิมพ์ไปเรื่อย ๆ
จนสำเร็จไป ๑ เหลืออีก ๑ ของตัวเอง
และ ๑ ของหัวหน้าสาขาฯ ที่ฝากไว้

เอกเทศก็ต้องเร่งให้เสร็จภายในวันจันทร์นี้

การบริหารเวลามีค่ายิ่ง ...

เขียน 13 Oct 2013 @ 00:04 ()


ความเห็น (0)