อนุทิน 130517 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๑๙๒ |

"..."

คุกที่ฝ่าออกยากที่สุด คือ อวิชชาในหัวเรานี่เอง

ลดละมันได้เมื่อไร ก็เป็นอิสระทันที

วินทร์ เลียววาริณ
(ท้องฟ้าไม่ปิดทุกวัน, หน้า ๑๑๗)

เขียน 12 Oct 2013 @ 17:21 () แก้ไข 12 Oct 2013 @ 23:43, ()


ความเห็น (0)