อนุทิน #130517

| อนุทิน ... ๕๑๙๒ |

"..."

คุกที่ฝ่าออกยากที่สุด คือ อวิชชาในหัวเรานี่เอง

ลดละมันได้เมื่อไร ก็เป็นอิสระทันที

วินทร์ เลียววาริณ
(ท้องฟ้าไม่ปิดทุกวัน, หน้า ๑๑๗)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)