อนุทิน 130508 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๑๘๙ |

"การเลือกใช้ชีวิต"

การเลือกใช้ชีวิตที่มีความหมายและมีคุณค่าตามที่ตัวเองฝันใฝ่
ไม่ได้หมายถึงการทอดทิ้งทุกคนที่คิดว่าไม่มีประโยชน์อนาคต
เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ความผิดพลาดจากการคาดคะเน
จะกลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนคนดี ๆ ให้เขาจากไปอย่างไม่มีวันหวนคืน

ดังนั้น การเลือกใช้ชีวิตที่มีความหมายและมีคุณค่า
จึงไ่ม่ได้เลือกเพราะโลกของตัวเองคนเดียว
แต่ต้องเลือกจากโลกที่เป็นของคนอื่นที่เราเรียกว่า สังคม ด้วย

เวียงบัว, เชียงใหม่ (ยามทำงานวันหยุด)
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

เขียน 12 Oct 2013 @ 13:54 () แก้ไข 12 Oct 2013 @ 23:44, ()


ความเห็น (0)