อนุทิน 130500 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๑๘๓ |

"..."

กรรมดี ทำหน้าที่ของกรรมดี

กรรมชั่ว ทำหน้าที่ของกรรมชั่ว

เป็นมนุษย์ควรแยกแยะกรรม (การกระทำ) ให้ออก

(ปาณาติปาตา อทินนาทานา กาเมสุมิจฉา มุสาวาท สุราเมระยะ)

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามตาใกล้ปิด)
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

เขียน 12 Oct 2013 @ 00:33 () แก้ไข 12 Oct 2013 @ 23:47, ()


ความเห็น (0)