อนุทิน 129962 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์

"กว่าจะรู้ว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไร ชีวิตเราก็ล่วงไปแล้วครึ่งชีวิต!"
ต้องทำตัวให้อ่อนน้อม เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่แม้แต่ไฟก็ยังดับได้ด้วยน้ำ!"

จากบันทึก ระบบการจัดการศึกษาที่สร้างการพัฒนาความคิด โดยพระราชธรรมนิเทศ ระแบบ ฐิตญาโน  ของ มะนาวหวานอ่าน: 50 · ดอกไม้: 5 · ความเห็น: สร้าง 3 วันที่แล้ว

เขียน 29 Sep 2013 @ 11:48 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

…กำไรชีวิตแล้วนะคะ