อนุทิน 129943 - อ.นุ

อ.นุ

28 กย 2536 มรณานุสติ...
ครบ 20 ปีแห่งการจากไปของอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
ฌาปนกิจสรีระอาจารย์พุทธทาส (  1  )


ฌาปนกิจสรีระอาจารย์พุทธทาส (  2  )

เขียน 28 Sep 2013 @ 19:56 ()


ความเห็น (1)

ขอบพระคุณ อาจารย์มากนะครับ

วันนั้น ..ผมยืนอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ นี้ด้วย

วันหลัง ผมจะเขียนเล่าผ่านบันทึกให้อาจารย์ฟังนะครับ