อนุทิน #129918

| อนุทิน ... ๕๐๗๕ |

"..."

อยู่อย่าง "พอดี" เพื่อให้ทุกอย่าง "ดีพอ"

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามฝนเทตลอดทั้งคืน)
๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

เขียน:

ความเห็น (0)