อนุทิน 129778 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๕๐๖๑ |

"..."

โอกาสดีนั้นหายาก ผู้ฉลาดย่อมมิยอมสูญเสีย

Oppertunity is race, and a wise man will never let it go by him.

บันทึกคัมภีร์มองตน

  เขียน:  

ความเห็น (0)