อนุทิน 129778 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๐๖๑ |

"..."

โอกาสดีนั้นหายาก ผู้ฉลาดย่อมมิยอมสูญเสีย

Oppertunity is race, and a wise man will never let it go by him.

บันทึกคัมภีร์มองตน

เขียน 24 Sep 2013 @ 23:57 ()


ความเห็น (0)