อนุทิน 129777 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๐๖๐ |

"..."

ความกล้าหาญและตั้งใจมั่น คือ วิญญาณแห่งความดี

Courage and resolution are the spirit and soul of virtue.

บันทึกคัมภีร์มองตน

เขียน 24 Sep 2013 @ 23:56 ()


ความเห็น (0)