อนุทิน #129777

| อนุทิน ... ๕๐๖๐ |

"..."

ความกล้าหาญและตั้งใจมั่น คือ วิญญาณแห่งความดี

Courage and resolution are the spirit and soul of virtue.

บันทึกคัมภีร์มองตน

เขียน:

ความเห็น (0)