อนุทิน 12958 - กวิน

กวิน

สัจ สัตย์ สัด@189905

นมัสการพระคุณเจ้า BM.chaiwut อีกครั้งขอรับ ว่าด้วยเรื่อง

มร+ต=มต    (ตายแล้ว)
มร+ติ=มติ    (การไม่ตาย) คำพูดที่ไม่ดิ้นกระดุกกระดิก (คำพูดที่ตายแล้วไม่ดิ้นไปไหนอีก)
อ+มต=อมต  (ไม่ตายแล้ว)

จริงอย่างพระอาจารย์ ทักท้วงมานะขอรับกระผม พิมพ์ผิด/พิมพ์เกิน ตรงคำว่า มร+ติ=มติ    (การม่ตาย) เพราะเผลอใส่คำว่า ไม่ ลงไป  ที่ถูกคือ (การตาย) ส่วนของคำแปลที่อยู่ในวงเล็บนั้นกระผมแปลเองครับโดยคิดเชื่อมโยงกับ ประโยคที่ว่า

มติในที่ประชุม มีอยู่ว่า...
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 50

ด้วยหลงคิดไปว่า มติ ในบริบททางภาษาไทย คงหมายถึง คำพูด ที่ไม่ดิ้นกระดุกกระดิก (คำพูด ที่ตายแล้วจึงไม่ดิ้นอีก จินตนาการลึกล้ำมั้ยครับ แฮ่ะๆ) แต่ในข้อเท็จจริง

มติ  [มะติ] น. ความเห็น, ความคิดเห็น, เช่น ที่ประชุมลงมติ มติของข้าพเจ้า, ความรู้;  ข้อวินิจฉัยญัตติที่เสนอต่อที่ประชุม. (ป., ส.). 

พึ่งถึงบางอ้อว่า มติ แปลว่า ความคิด(ในใจ) ซึ่งยังไม่ได้กล่าวออกมาเป็นคำพูด (เป็นความคิดที่จริงก็ได้ ไม่จริงก็ได้ เป็นความคิดที่ สัตย์ ก็ได้ อสัตย์ ก็ได้) อนึ่งเคยคิดสงสัยในพุทธพจน์ ที่ว่า

สัจจังเว อมตวาจา : วาจาสัจ เป็นสิ่งที่ไม่ตาย

วาจาสัจ ยัง อมต/อมติ (ไม่ตาย : ยังดิ้น กระดุกกระดิกได้ ถ้าแปลแบบนี้คงเป็นตรรกศาสตร์ที่ผิด เพราะจะทำให้ ไขว้เขวไปว่า
อมตวาจา=คำพูดที่ซัดส่าย (ดิ้นกระดุกกระดิก) แปลไปได้ หนอ นายกวิน ฮาๆเอิ๊กๆ

ต้องแปลว่า สัจจ/สัตย์ นี้เป็น อมตวาจา เพราะไม่มีใครสามารถทำลาย  สัจจ/สัตย์ (ความจริง) ให้มลายหายไปจากโลกได้ ทำอย่างไร สัจจ/สัตย์ (ความจริง) ก็ไม่ตาย/ไม่เปลี่ยนแปลง นี่ถ้า กระผม ลงสอบบาลีสนามหลวง ผมคงจะต้องสอบตกนะครับกระผม พระอาจารย์

เขียน 24 Jun 2008 @ 18:06 () แก้ไข 24 Jun 2008 @ 18:14, ()


ความเห็น (0)