อนุทิน 129552 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์

"เราไม่ควรประมาทในการทำความดีเพราะบางครั้งเมื่อเราคิดได้เมื่อสายก็คงไม่เกิดประโยชน์อันใด สมดังคำกล่าวที่ว่า "การกระทำที่ระลึกได้ภายหลังแล้วเสียใจไม่ควรทำเสียเลยจะดีกว่า".."

จากบันทึก

 
เขียน 20 Sep 2013 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)