อนุทิน 129488 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ศักยภาพของคนเราที่มีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลนั้น มีความแตกต่างกัน...ขึ้นอยู่กับว่า...ตัวเราจะดึงความสามารถ ศักยภาพในตัวของเขาแต่ละบุคคลนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร?...

 

เขียน 19 Sep 2013 @ 12:17 ()


ความเห็น (2)

  • สิ่งที่น่าเสียดายก็คือ เด็กและเยาวชนไทยของเรา จำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้นำเอาศักยภาพของตนมาพัฒนา และใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น นะคะ
  • พ่อแม่และครูอาจารย์ควรจะได้สร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการ และจัดโอกาสให้พวกเขาได้ทำตามความต้องการของตน ในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากศักยภาพ ค่ะ 
เขียนเมื่อ 

นั่นสิค่ะ จุดนี้ที่คนไทยไม่ค่อยคิดกัน