อนุทิน 129383 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๕๐๐๔ |

"เวลา"

เรื่องบางเรื่องก็เข้าใจยากเหลือเกิน
รู้ว่า แค่พยายามเข้าใจ...คงยังไม่พอ

ขอให้เวลาและผลแห่งการกระทำเป็นตัวพิสูจน์
ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจของเธอ

"คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง" ท่านพุทธทาสกล่าวไ้ว้เ่ช่นนั้น

"ความฝัน" กลายเป็นแค่ "ความเพ้อฝัน" ที่ยังไม่ไ้ด้ลงมือทำ
อนาคตบอกไม่ได้ตอนนี้ มันอยู่ที่ปัจจุบันตรงนี้ต่างหาก

หลายครั้งที่เราสูญเสียสิ่งที่รักไป
เพราะเราไม่สนใจทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้

ความรักไม่ได้ทำให้เราเสียใจ
แ่ต่ความคาดหวังต่างหากที่ทำ

"เวลา" คงจะบอกอะไรเราได้้บ้าง

ทางธรรมเป็นเส้นทางที่เดินต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)