อนุทิน #129359

วันนี้ ได้สร้างสมุดขึ้นมาใหม่เพื่อแยกบันทึกต่างๆจากสมุดที่ชื่อลมหายใจ ศิลปะ/วรรณกรรม  เพื่อให้เป็นหมวดหมู่ ดังนี้

บทกวี --> ลมหายใจแห่งบทกวี 

เรื่องสั้น-->ลมหายใจแห่งเรื่องสั้น

บทรำพึงรำพัน-->ลมหายใจแห่งตัวตน

ถอดบทเรียนหรือความนิยมจากหนังสือที่อ่านและผ่านพบ--->ลมหายใจแห่งหนังสือ

เขียน:

ความเห็น (2)

รอติดตามอ่านครับ..สบายดีนะครับ