อนุทิน 129339 - Archanwell

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปรัชญาแห่งการตัดสินใจ

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

---------------------------------------------

การตัดสินเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของมนุษย์ และควรจะต้องตัดสินด้วยเหตุผล มิใช่อารมณ์

การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ตรงหน้า เป็นการสร้างโอกาสที่การตัดสินใจจะไม่ผิดพลาด

ปัญญาจะเป็นตัวช่วยในการแสวงหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ

ความล้มเหลวประการแรกของมนุษย์อยู่ที่การไม่ตัดสินใจอะไรเลย มองสถานการณ์ผ่านไป โดยไม่ทำอะไรเลย รอคนอื่นตัดสินใจ

ความล้มเหลวประการที่สอง ก็คือ การตัดสินใจเร็วไป ด้วยอารมณ์ ไม่ประเมินสถานการณ์ตรงหน้า ไม่รอบรู้ถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่น เอาตนเองเป็นตัวตั้ง เอาประโยชน์ของตนเองเป็นตัวตั้ง

 

การใช้เหตุผลที่รอบด้านด้วยปัญญาและปราศจากอารมณ์น่าจะลดความล้มเหลวทั้งสองนี้ได้

เขียน 16 Sep 2013 @ 09:03 ()


ความเห็น (0)