อนุทิน 129138 - กิตติ ชูวัฒนานุรักษ์

ช่วงนี้ อารมณ์กระผมค่อนข้างแปรปรวน ในบางเวลาก็ไม่อยากทำงานอะไร หรืออยากเรียนรู้อะไรเลย คงเป็นเพราะช่วงนี้คงยังไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นครั้งใหญ่

การเปลี่ยนแปลงที่ว่านั่นคือ การต้องปรับเปลี่ยนงานที่กำลังทำอยู่ !!! เหตุผลความผิดพลาดนั้นก็อยู่ที่ตัวกระผมด้วยส่วนนึงคือ เรื่องของการสื่อสารภายในองค์กร ที่เกิดขึ้นน้อยมากถึงมากที่สุด เลยทำให้ผลงานไม่เป็นไปตามความต้องการขององค์กรและผู้บริหาร เรื่องนี้ไม่มีผลกระทบแค่กระผมคนเดียว แต่เกิดขึ้นเกือบทั้งองค์กร มีการปรับเปลี่ยนและย้ายการทำงานออกไปจำนวนพอสมควร 

กระผมมองว่า มันอาจจะเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และฝึกจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งขึ้น พัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ 

เรื่องนี้ผมเชื่อมโยงกับทฤษฎีทางจิตวิทยานึง คือ ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslows's hierarchy of need) โดยเฉพาะในความต้องการที่สอง เรื่องของความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัย จะหมายถึงความปลอดภัยและความมั่นคงในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการงาน ถ้าสิ่งนี้ยังไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัย ก็จะไม่สามารถหวังไปถึงอนาคตต่อไปได้มากนัก 

ฐานะของผมเองก็ไม่ได้ร่ำรวยมาก ถ้าคนที่ร่ำรวยมากก็อาจจะไม่ได้มาพะวงเรื่องความมั่นคงต่างๆ 

ภาพจาก http://eppicinc.files.wordpress.com 

 

 

เขียน 11 Sep 2013 @ 08:38 ()


ความเห็น (0)