อนุทิน 128959 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

หน้า 29 ในรายงานของ WEF  หรือ World Economic Forum (http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf) ที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้ระบุออกมาว่าประเทศไทยมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพค่ะ

ในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงเรียน หากสามารถทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ใน GotoKnow เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานได้ จะทำให้ประเทศไทยเกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่จะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้อย่างกว้างขวางทีเดียวค่ะ

แนะนำการใช้ GotoKnow สำหรับองค์กร หน่วยงาน และกลุ่มชุมชน

เขียน 07 Sep 2013 @ 10:58 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถ้าเขียนยาว ๆ มาก ๆ ก็แนะนำให้เขียนเป็นบันทึกดูจะเหมาะสมกว่านะครับอาจารย์ เห็นหลายอนุทินยาวววมากกก