อนุทิน 128710 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๙๑๔ |

"ความดีงาม"

เพียงแค่คนเรารู้ว่า การเกิดมาชาติหนึ่ง
ควรต้องทำให้ชีวิตของตนเองมีุคุณค่า
และความหมายอย่างไร

ผมคิดว่า คนแบบนี้แหละน่าคบที่สุด

มันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยที่คนเราสามารถทำแบบนั้นได้
คนที่สามารถทวนกระแสสังคมหลักของโลกได้
ถือเป็น "คนเหนือคน" คนหนึ่งทีเดียว

มีคนอยากทำความดีงามอยู่มากมาย
แต่หลายคนก็แค่บอกกล่าว แต่ไม่เคยลงมือทำ
เช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไร

ในเืมื่อประโยชน์แห่งความดีงามนั้นยังไม่เคยเกิดกับตัวเราเลย
แล้วจะไปเกิดกับสังคมไ้ด้อย่างไร

"แสงสว่าง ณ ปลายอุโมงค์" อยู่ในมือเราคนเดียว
เพียงเริ่มจากวันนี้ดีไหมครับ ;)...

เขียน 01 Sep 2013 @ 16:27 () แก้ไข 01 Sep 2013 @ 23:06, ()


ความเห็น (0)