อนุทิน 128337 - ยูมิ

  ติดต่อ

อันความคิด วิทยา เหมือนอาวุธ

ไม่สิ้นสุด เมื่อไม่ทำ ตามคิดหนา

ลงมือทำ ด้วยจิตใจ ให้เมตตา

ใช้ปัญญา วิชชารู้ จึงควรทำ

  เขียน:  

ความเห็น (0)