อนุทิน 128337 - ยูมิ

ยูมิ

อันความคิด วิทยา เหมือนอาวุธ

ไม่สิ้นสุด เมื่อไม่ทำ ตามคิดหนา

ลงมือทำ ด้วยจิตใจ ให้เมตตา

ใช้ปัญญา วิชชารู้ จึงควรทำ

เขียน 25 Aug 2013 @ 05:22 ()


ความเห็น (0)