อนุทิน 128127 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๘๐๗ |

"..."

ตถาคตยังคงมีความสุขอยู่ได้ท่ามกลางความแปรปรวนของ

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย และธรรมารมณ์

พุทธพจน์

เขียน 20 Aug 2013 @ 21:35 ()


ความเห็น (0)