อนุทิน #128127

| อนุทิน ... ๔๘๐๗ |

"..."

ตถาคตยังคงมีความสุขอยู่ได้ท่ามกลางความแปรปรวนของ

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย และธรรมารมณ์

พุทธพจน์

เขียน:

ความเห็น (0)