อนุทิน 12807 - อ.อาลัม

  • เอางานที่ค้างมาทำต่อ
  • เช้านี้แนะนำให้น้องเจ้าหน้าที่ทำ"เส้นพัฒนาการ" เพื่อทราบ "พัฒนาการ"ของแต่ละคน
  • มอบ จนท.วิเคราะห์โครงการจัดตั้งร้านไปรษณีย์
  • บ่ายประชุม กก.บริหาร
เขียน 23 Jun 2008 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)