อนุทิน 127929 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๗๖๖ |

"จัดการ social media ของสาขา"

ตื่นขึ้นมา ...

* เข้าไปจัดการ e-mail ของสาขาวิชา โดยลบจดหมายขยะ เปลี่ยนรหัสผ่าน และบันทึกรหัสเอาไว้ใน notepad

* เข้าไปจัดการ facebook ของสาขาวิชา โดยเปลี่ยนรหัสผ่าน และบันทึกรหัสเอาไว้ใน notepad

* เข้าไปจัดการ twitter ของสาขาวิชา โดยลบข้อความที่ไม่ดีออก เปลี่ยนรหัสผ่าน และบันทึกรหัสเอาไว้ใน notepad

อยากจะมอบคืนหัวหน้าสาขาคนใหม่ให้จัดการต่อ ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)