อนุทิน 127257 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
1 ส.ค. 2556
(อนุทิน๑๐๗
)
  • วันนี้เขียนบันทึก series บีแมนกับนิสิตที่ได้รับการปรึกษารหัส๕๖ สำเร็จ โดยเพิ่มอีก 10 คนใช้เวลารวมประมาณ 4-5 ชั่วโมง
  • และตอน 5 โมงเย็นวันนี้ เอาใบรายชื่อไปให้นิสิต Advisee ลงเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ มีของตัวเอง ผู้ปกครอง พร้อมบอกเครือข่ายเอาไว้ด้วย..โดยฝากพี่ธรณินทร์ดำเนินการที่ชั้น 5 ห้อง 508..ได้ใบรายชื่อกลับมาตอน 6 โมงเย็น และำได้ลงเบอร์โทรทั้งหลายเอาไว้ใน File Advisee เรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาไปอีกชั่วโมงกว่าๆ
  • พรุ่งนี้ มีกิจกรรมไปเป็นพระอันดับ..1.บวงสรวงพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และผูกข้อมือนิสิตปี ๑ ตอนเช้า 8 โมงเช้า ที่โถงกลาง พอ 10.15 น.นิสิตไปฟังบรรยายจากพระ เรื่องการครองตนของนิสิตใหม่ ในยุค AEC
  • พอบ่ายโมงก็พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ กล่าวต้อนรับ และแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาปี ๑ (แต่บีแมนชิงทำความรู้จักกับนิสิตไว้ก่อนแล้ว โดยได้เบอร์โทรศัพท์มาทั้งหมดก่อนอาจารย์ที่ปรึกษาคนอื่นๆ) ซึ่งถ้านิสิตเข้าไปดูในระบบลงทะเบียน (REG) ก็จะรู้ว่าใครเป็นที่ปรึกษา แต่ยังไม่ได้พบหน้ากัน
  • หลังจากนั้น รองคณบดีวิชาการบรรยาย "เตรียมตัวอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการเรียน"
  • และอีกหัวข้อหนึ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม-บีแมนเคยสอน) จะบรรยายหัวข้อ "การนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการเรียน"
  • ต่อไปเป็น "สวัสดิการ และกฏระเบียบต่างๆ ในรั่วมหาวิทยาล้ัย" นี่เป็นเรื่องวินัยนิสิต จากกองกิจการนิสิต
  • ต่อไปเป็น "วิธีการใช้ห้องสมุด" จากสำนักหอสมุด


เขียน 01 Aug 2013 @ 19:55 ()


ความเห็น (2)

ดีใจค่ะ ที่อาจารย์กลับมาเขียนให้พวกเราติดตามอ่านอีกค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดีใจครับที่คุณแก้ว ยังแวะมาเยี่ยมเยียนทักทายกัน