อนุทิน 127215 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  ติดต่อ


วันที่ 27 กรกฏาคม 2556 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา


รอง นพ.สาธารณสุข จังหวัดตราดและคณะ

ถวายอาหารแห้ง27 ก.ค.56 ณ วัดบางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด

  เขียน:  

ความเห็น (0)