อนุทิน 127052 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๖๕๑ |

"วิชาโท..ตกกระจาย"

เขียนบันทึกทบทวนตัวเอง ... ทบทวน "วิชาโท" ที่ตัวเองเรียนตอนปริญญาตรี ... [Bachelor of Education (B.Ed.)]

Hi, Past (อดีต).

Hello, Present (ปัจจุบัน).

Hope, Future (อนาคต).

เขียน 28 Jul 2013 @ 16:18 () แก้ไข 28 Jul 2013 @ 16:19, ()


ความเห็น (0)