อนุทิน 126958 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๖๓๙ |

"ว่าด้วยการจัด"

"จัด" แรก ที่อยากจัด คือ "การจัดบ้าน" ที่รกรุงรัง
คัดแยกของเป็นหมวดหมู่ คัดขยะออกจากบ้าน
คัดของที่จะบริจาคให้โรงเรียนหรือหน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลน

"จัด" ที่สอง ที่อยากจัด คือ "การจัดห้องทำงาน" ที่ตั้งแต่ย้ายตึกมา เอาวางอย่างเดียว
คัดแยกหมวดหมู่ หนังสือราชการ เอกสารต่าง ๆ ที่เยอะที่สุด
รองลงมาคือ เครื่องเขียนและสื่อการสอน ซึ่งสื่อการสอนที่จะบริจาคก็มีเหมือนกัน
แต่ยังไ่ม่ได้ติดต่อโรงเรียนมารับไปใช้งาน ซึ่งแน่นอนต้องเป็นโรงเีรียนที่ขาดแคลน
ไม่ใช่โรงเรียนที่มีงบอยู่แล้วและครูก็ขี้เกียจผลิตสื่อ แบบนี้ไม่ให้

"จัด" ที่สาม ที่อยากจัด คือ "การจัดชีวิตของตนเอง" ตามสภาพแวดล้อมที่จัดมา
ชีวิตยังตกอยู่กับความไม่นิ่ง ความสับสนและคนรอบข้างที่มามีอิทธิพล
ต่อความคิดและอุดมการณ์ของตนมากเกินไป

หากจะเรียกว่า ถูกกลืนโดยกระแสสังคมก็ย่อมได้ ถือว่า โชคไม่ดี
ที่เรากำลังจะกลายเป็นของหายากในสังคมปัจจุบันไปแล้ว

ทุนนิยมที่ถือเงินตราเป็นพระเจ้า เทคโนโลยีแห่งกิเลสตัณหา
การได้มาซึ่งบอกว่า นั่นคือความสุข

ไม่มีเงิน คือ ยาจก คนจน
มีเงิน คือ พระเจ้า คนมีเงิน คนฐานะดี

ก่อนหมดลมหายใจต้องกอบโกย เบียดเบียนสังคมกระนั้นหรือนี่
แย่เต็มที การจัดครั้งนี้ ต้องสงวนพลัง ระมัดระวังตนให้มากขึ้น

โชคดีทุกท่านครับ ;)...

เขียน 26 Jul 2013 @ 15:18 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แลกเปลี่ยนนะคะ ..... โชคดีได้อยู่องค์กรเล็ก อยู่ในชุดทีมนำที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้

ดำรงชีวิตพอเหมาะ พอดี สมฐานะ ไม่สะสม ไม่กอบโกย ไม่เบียดเบียนของหลวง

ใช้กิจกรรม "คนดีศรีสาธารณสุข" เป็นตัวอย่าง ก่อกระแสเชิดชูคุณงามความดี มีวิถีชีวิตพอเพียง

แต่สังคมที่กว้างขวางใหญ่กว่านี้ ก็ ...... วาง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณหมอธิ ;)... วางปากกา จับมีด 555