อนุทิน 126764 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๖๒๐ |

"Quotes V"

* เ้ราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ แต่เราสามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้
* จงเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง อย่าให้คนอื่นมาเลือกให้ เพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราเท่าตัวเราเอง
* ฟังแต่เสียงของคนอื่น ไ่ม่เคยฟังเสียงหัวใจของตัวเอง
* รักแท้ อาจทุกข์กาย แต่สุขใจ
* ปล่อยความทุกข์ออกไป ปล่อยหัวใจกลับมา
* เบียดเบียนให้คนอื่นเขาทุกข์ แล้วเราจะสุขได้อย่างไร
* จงยอมรับความจริง จงยอมทิ้งอัตตา
* หนทางข้างหน้าอีกยาวไกล อย่าคิดอะไรกับอุปสรรคแค่นี้
* จับมือกันไหม แล้วเดินไปด้วยกัน

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เขียน 23 Jul 2013 @ 01:37 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีและขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเช่นกันครับ ท่านประธาน ;)...