อนุทิน 126703 - ยูมิ

ยูมิ

คนเรานี้ไม่ควรคุยอะไรเพื่อให้เกิดปัญหา แต่ควรคุยอะไรแล้วเพื่อให้เกิดปัญญานั้นแล

เขียน 21 Jul 2013 @ 19:49 ()


ความเห็น (0)